Biografie


Vladimír Víteček se narodil v roce 1966 v Opavě. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a v současnosti vyučuje na Střední škole uměleckých řemesel v Ostravě - Zábřehu. 

Základem jeho tvorby je zpracování keramické hlíny a kovových materiálů. Umělecká fantazie, získané zkušenosti a cit pro práci s kovem i hlínou byly předpokladem pro další techniku, kterou je kombinace těchto dvou naprosto odlišných materiálů. Náměty pro svá díla čerpá z různých situací a každodenního života kolem sebe.

Vladimír Víteček představuje veřejnosti díla na profesionální úrovni. V jeho výtvarném rukopise se snoubí dovednost, preciznost a vyjádření nadsázky v groteskní stylizaci figurek, mezi nimiž si každý z nás může najít někoho ze svého okolí.